Færdselsloven § 104

  1. § 104
    Erstatningsansvaret efter §§ 101-103 påhviler den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte, jf. dog stk. 3 om selvkørende motorkøretøjer.
  2. Stk. 2.
    Føreren er erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler.
  3. Stk. 3.
    Erstatningsansvaret efter §§ 101-103 for motorkøretøjer, der er omfattet af forsøgsordninger efter § 92 g, stk. 1, påhviler tilladelsesindehaveren.