EVA-loven § 7

  1. § 7
    Evalueringsinstituttets leder varetager den daglige ledelse af instituttet.