EVA-loven § 14

  1. § 14
    Loven træder i kraft den 1. juni 1999.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)