EUX-loven § 5

 1. § 5
  En eksamen, der giver ret til eux-bevis, skal omfatte mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.
 2. Stk. 2.
  Skolens leder afholder prøver og udsteder eux-bevis.
 3. Stk. 3.
  Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag m.v. på gymnasialt niveau, jf. stk. 1, og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fagene på gymnasialt niveau.
 4. Stk. 4.
  Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.