Europol-loven § 8

  1. § 8
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Fær­øerne eller Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.