Europol-loven § 7

  1. § 7
    Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 415 af 10. juni 1997 om gennemførelse af Europolkonventionen ophæves.