Europa-Parlamentsvalgloven § 18

  1. § 18
    De partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, kan opstille kandidater til valget.
  2. Stk. 2.
    De kandidater, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister.