Europa-Parlamentsvalgloven § 10

  1. § 10
    Partier, der ved et folketingsvalg afholdt senest seks uger før valgdagen har opnået repræsentation i Folketinget, og som seks uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i dette, samt partier, der ved det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet har opnået repræsentation i Europa-Parlamentet, og som seks uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i dette, har ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg.
  2. Stk. 2.
    Ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg har endvidere nye partier, der er anmeldt for social- og indenrigsministeren efter reglerne i §§ 11-11 b.