Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 16

  1. § 16
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Uanset bestemmelsen i stk. 1 ledes Udbetaling Danmark først af en direktør fra den 1. november 2012.