Erhvervsuddannelsesloven § 7

  1. § 7
    En skole kan udbyde adgangskurser i fagene dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9.-klasseafgangsprøve.