Erhvervsfremmeloven § 8 a

 1. § 8 a
  Regionsrådet skal med bidrag fra de regionale vækstfora, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi.
 2. Stk. 2.
  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.
 3. Stk. 3.
  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan indeholde andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v.
 4. Stk. 4.
  Inden vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal regionsrådet foretage en offentlig høring af udkast til strategien. Regionsrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 5. Stk. 5.
  Med henblik på at fremme realiseringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan regionsrådet
  1. 1) efter indstilling fra vækstfora medfinansiere konkrete erhvervsudviklingsprojekter, jf. § 9, stk. 1, og
  2. 2) yde økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til konkrete projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning.