Lov om erhvervsdrivende fonde § 97

  1. § 97
    En ophørende fond anses for opløst, og dens rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til den fortsættende eller nye fond, når
    1. 1) tilladelse til fusionen er givet, jf. § 96, og
    2. 2) fusionen er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.