Lov om erhvervsdrivende fonde § 84

  1. § 84
    En beslutning om kapitalnedsættelse skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. § 12, stk. 1.