Lov om erhvervsdrivende fonde § 75

  1. § 75
    Fondsmyndigheden kan påbyde revisor at give oplysninger om fondens forhold.