Lov om erhvervsdrivende fonde § 66

  1. § 66
    Medlemmer af ledelsen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende ejerandele i dattervirksomheder.