Lov om erhvervsdrivende fonde § 44

 1. § 44
  Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Et medlem af bestyrelsen skal udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende er under konkurs.
 3. Stk. 3.
  Et medlem af bestyrelsen, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
 4. Stk. 4.
  Et medlem af bestyrelsen, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.