Lov om erhvervsdrivende fonde § 4

  1. § 4
    Erhvervsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en fond er omfattet af denne lov.