Lov om erhvervsdrivende fonde § 31

  1. § 31
    En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr.