Lov om erhvervsdrivende fonde § 13

  1. § 13
    Medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt revisor skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.
  2. Stk. 2.
    Hvis et revisorskifte sker inden hvervets udløb, eller hvis revisorskiftet skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor, skal registreringen eller anmeldelsen til registrering, jf. § 12, stk. 1, vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen om årsagen til hvervets ophør.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af stiftere.