Erhvervelsesloven § 5

  1. § 5
    De i §§ 1 og 4 omhandlede tilladelser kan gøres betingede og gives for en bestemt tid.