Elsikkerhedsloven § 5

 1. § 5
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om sikkerhed for
  1. 1) udførelse og drift af elektriske anlæg,
  2. 2) udførelse og drift af elektriske installationer,
  3. 3) elektrisk materiel og
  4. 4) udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg eller elektriske installationer.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan fastsætte krav om dokumentation for udførelse og drift af elektriske anlæg og elektriske installationer og for elektrisk materiel, jf. stk. 1, nr. 1-3.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af EU-regulering om elektrisk materiel.