Ejendomsvurderingsloven § 9

 1. § 9
  Følgende ejendomme vurderes ikke:
  1. 1) Offentligt ejede gader, veje, pladser og parkanlæg m.v. bortset fra arealer, der udnyttes erhvervsmæssigt.
  2. 2) Ejendomme omfattet af reglerne om beskyttelse af informationer mod videregivelse til tredjepart, hvis sådanne ejendomme er ejet af offentlige myndigheder.
  3. 3) Trafikanlæg til brug for den kollektive trafik, herunder godstrafik.
  4. 4) Kirker m.v. tilhørende anerkendte eller godkendte trossamfund samt kirkegårde og godkendte begravelsespladser.
  5. 5) Fyranlæg.
  6. 6) Kolonihavehuse på fremmed grund.
  7. 7) Andre bygninger på fremmed grund, når bygningernes værdi udgør et beløb på under 100.000 kr. (2010-niveau), hvilket reguleres efter personskattelovens § 20.
 2. Stk. 2.
  Er kun en del af en ejendom omfattet af forhold som nævnt i stk. 1, er kun denne del omfattet af undtagelsen.