Ejendomsvurderingsloven § 4

 1. § 4
  Ved ejerboliger forstås i denne lov følgende ejendomme, hvis de for bebyggede ejendommes vedkommende højest indeholder to boligenheder:
  1. 1) Ejendomme til helårsbeboelse.
  2. 2) Ejerlejligheder til helårsbeboelse.
  3. 3) Sommerhuse og andre fritidshuse.
  4. 4) Sommerhusejerlejligheder.
  5. 5) Ejendomme som nævnt under nr. 1-4 på fremmed grund.
  6. 6) Grunde, hvorpå der udelukkende er opført ejendomme som nævnt under nr. 5.
  7. 7) Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i byzone, med en grundstørrelse på mindre end 1.400 m2, og hvor hele grunden er udlagt til helårsbeboelse som nævnt under nr. 1.
  8. 8) Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i et sommerhusområde, med en grundstørrelse på mindre end 2.400 m2, og hvor hele grunden alene er udlagt til sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse som nævnt under nr. 3.
 2. Stk. 2.
  Beslutning efter stk. 1, nr. 1-5, om ejendommens anvendelse træffes ud fra de oplysninger, der fremgår af Bygnings- og Boligregistret om den registrerede anvendelse af enheder og bygninger beliggende på grunden, medmindre disse oplysninger må anses for åbenbart urigtige. Foreligger der ikke registreringer i Bygnings- og Boligregistret om anvendelsen af bygninger og enheder beliggende på grunden, træffes beslutning efter stk. 1 på baggrund af oplysninger om ejendommens samlede karakter.