Ejendomsmæglerloven § 7

  1. § 7
    Betegnelsen ejendomsmægler må kun benyttes af en person, der er godkendt som ejendomsmægler. Tilsvarende gælder for betegnelser, sammensætninger eller forkortelser, der kan forveksles med betegnelsen ejendomsmægler, jf. dog stk. 2, § 2, stk. 1, § 13, stk. 4, og § 14, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Betegnelsen ejendomsmæglerelev må benyttes af personer, der er under uddannelse til ejendomsmægler og ansat i en ejendomsformidlingsvirksomhed.
  3. Stk. 3.
    Betegnelsen statsautoriseret ejendomsmægler må ikke benyttes.