Ejendomsmæglerloven § 5

 1. § 5
  Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte ejendomsmæglere m.v.
 2. Stk. 2.
  I registeret optages
  1. 1) personer, der er godkendt som ejendomsmægler, jf. § 6,
  2. 2) advokater, der opfylder betingelserne i § 14, stk. 2, og
  3. 3) personer, som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvis vil levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. § 13, stk. 2, og § 17.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om registerets førelse, herunder om indberetning hertil.