Ejendomsmæglerloven § 43

  1. § 43
    Ejendomsmægleren må ikke på sælgers vegne indgå aftale om rekvirering af tilstandsrapport eller elinstallationsrapport, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., eller energimærkning eller i øvrigt foretage afregning herfor.
  2. Stk. 2.
    Tilsidesættes forbuddet i stk. 1, har ejendomsmægleren ikke krav på vederlag.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om ejendomsmæglerens mulighed for at yde sælger bistand til rekvirering af tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning og regler om ejendomsmæglerens præsentation af tilstands- og elinstallationsrapporten for køber.