Ejendomsmæglerloven § 23

 1. § 23
  Hvis en ejer, en ansat eller en person med tilsvarende tilknytning til en ejendomsformidlingsvirksomhed ønsker at erhverve en ejendom, som virksomheden har til opdrag at sælge, skal virksomheden skriftligt
  1. 1) opsige formidlingsaftalen,
  2. 2) frasige sig ethvert vederlag og
  3. 3) oplyse sælger om mulighed for at søge anden bistand.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, nr. 1-3, finder tilsvarende anvendelse, hvis ejendomsmægleren ikke længere kan opfylde kravene i § 24, stk. 2, og § 26, stk. 1, jf. stk. 2.