EGTS-loven § 4

  1. § 4
    Ledelsen for en EGTS med hjemsted i Danmark skal anmelde den pågældende EGTS til registrering i Erhvervsstyrelsen. Som bilag til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal vedlægges godkendelse af anmodninger efter § 3 og tilsvarende godkendelser fra de relevante kompetente udenlandske myndigheder.