Eftergivelsesloven § 9

 1. § 9
  3) Skatteministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) ansøgningsfrist,
  2. 2) ansøgningens indhold,
  3. 3) grundlaget for beregning af tilskud, herunder om indtægts‑ og formuegrundlaget for låntagere bosat i udlandet og dokumentation herfor,
  4. 4) udbetaling af tilskud, og
  5. 5) tilskuddets ophør.