Eftergivelsesloven § 17 a

  1. § 17 a
    3)5) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, som er nødvendige for at behandle ansøgninger om tilskud efter kapitel 1 og 2 og om eftergivelse efter kapitel 3, herunder de i § 8 nævnte oplysninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om ansøgeren, som er nødvendige for at behandle ansøgninger efter kapitel 3 a.