Eftergivelsesloven § 16 c

  1. § 16 c
    3) 4) Hvis låntager har anden betydelig gæld end studiegæld, kan restanceinddrivelsesmyndigheden henvise låntager til at søge om gældssanering efter konkurslovens regler eller eftergivelse efter reglerne i opkrævningsloven.
  2. Stk. 2.
    Studiegæld, der er nedskrevet efter en kendelse om gældssanering, kan ikke eftergives efter reglerne i denne lov.