Eftergivelsesloven § 16 a

  1. § 16 a
    Restanceinddrivelsesmyndigheden kan omgøre en afgørelse om hel eller delvis eftergivelse af studiegæld, hvis
    1. 1) låntager har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om eftergivelse, eller
    2. 2) låntager ikke overholder vilkårene for en delvis eftergivelse af gælden.