Eftergivelsesloven § 13

  1. § 13
    Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter ansøgning eftergive studiegæld, som låntager ikke kan tilbagebetale med passende ydelser i løbet af en 15-årig tilbagebetalingsperiode.
  2. Stk. 2.
    Reglerne i dette kapitel omfatter statslån, studielån og statsgaranterede studielån ydet efter uddannelsesstøttelovgivningen.