Eftergivelsesloven § 1

  1. § 1
    3) 6) Efter ansøgning kan restanceinddrivelsesmyndigheden på statskassens vegne yde tilskud til tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, tidligere statsgaranterede studielån, der er overført til Økonomistyrelsen efter lov om statsgaranterede studielån og til indfriede statsgaranterede studielån. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere helt eller delvis eftergive skyldig studiegæld, herunder renter og omkostninger.
  2. Stk. 2.
    5) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter ansøgning eftergive offentlig gæld efter reglerne i kapitel 3 a.