Ecodesignloven § 6

  1. § 6
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at energirelaterede produkter skal mærkes på nærmere fastsat måde, til angivelse af at produktet overholder de krav, der er fastsat i medfør af § 5.