Ecodesignloven § 5

 1. § 5
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne kategorier af energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, skal opfylde et eller flere af følgende krav:
  1. 1) Krav til udnyttelsen af den anvendte energi.
  2. 2) Miljøkrav.
  3. 3) Krav om vurdering af produktets miljømæssige egenskaber og overvejelse af alternative designløsninger.
  4. 4) Krav om, at den ansvarlige efter § 4 stiller energimæssige oplysninger om produktet til rådighed for forbrugere og andre, der håndterer, anvender eller genanvender det energirelaterede produkt.
  5. 5) Krav om, at den ansvarlige efter § 4 stiller miljømæssige oplysninger om produktet til rådighed for forbrugere og andre, der håndterer, anvender eller genanvender det energirelaterede produkt.
 2. Stk. 2.
  Regler fastsat efter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, fastsættes efter forhandling med miljøministeren.