Ecodesignloven § 12

  1. § 12
    Erhvervsministeren offentliggør afgørelser truffet efter § 11, stk. 1-5.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer, hvis produkter er kontrolleret, og af afgørelser som nævnt i stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk.