E-handelsloven § 7

  1. § 7
    En tjenesteyder skal give oplysning om
  2. Stk. 2.
    En tjenesteyder, der udøver et lovreguleret erhverv, skal desuden give
  3. Stk. 3.
    Der skal for tjenestemodtageren og myndighederne være en let tilgængelig og vedvarende adgang til de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.