Dyrevelfærdsloven § 21

 1. § 21
  Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om uddannelseskrav i forhold til dyrevelfærd for personer, som er ansvarlige for
  1. 1) landbrugsmæssigt hold af dyr,
  2. 2) erhvervsmæssig handel med dyr,
  3. 3) erhvervsmæssigt opdræt af dyr,
  4. 4) drift af dyrepensioner,
  5. 5) drift af dyreinternater eller
  6. 6) formidling af dyr.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om godkendelse af uddannelseskurser, uddannelsers indhold og varighed, krav til undervisere, eksamen og opnåelse af kursusbevis for gennemført uddannelse samt udformning af kursusbeviser.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om uddannelseskrav i forhold til dyrevelfærd for personer, som er tilknyttet de i stk. 1, nr. 2-6, nævnte virksomheder uden at være ansvarlige for driften, men som håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr i virksomhederne.