Dyreforsøgsloven § 15

  1. § 15
    For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 betales 2.500 kr. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 500 kr.
  2. Stk. 2.
    Beløbene efter stk. 1 tillægges udpantningsret.
  3. Stk. 3.
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om tilladelser efter denne lov, herunder om betaling af gebyr.