Dykkerloven § 3

 1. § 3
  Dykkerarbejde må kun udføres af personer med bevis som erhvervsdykker.
 2. Stk. 2.
  Ved dykkerarbejde forstås i denne lov en arbejdsopgave, der udføres under vand, til hvis udførelse der kræves anvendelse af åndedrætsudstyr, og som normalt udføres mod vederlag. Udførelse af særlige dykkeropgaver såsom redningsopgaver eller lignende, herunder opgaver, som løses af kommunale redningsberedskaber, betragtes som dykkerarbejde, uanset om arbejdet udføres uden vederlag.
 3. Stk. 3.
  Dykkerarbejde omfatter ikke opgaver, der udføres i forbindelse med rekreativ dykning.
 4. Stk. 4.
  Den, der benytter personer til dykkerarbejde eller rekvirerer dykkerarbejde i øvrigt, skal sikre sig, at de pågældende personer er i besiddelse af de til arbejdet krævede beviser.
 5. Stk. 5.
  Uanset stk. 1 og 4 kan der fra danske skibe i udlandet anvendes udenlandske dykkere uden erhvervsdykkerbevis, når de pågældende ikke tilhører skibets besætning.