Domæneloven § 26

  1. § 26
    Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et klagenævn for internetdomæner.
  2. Stk. 2.
    Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.