Dagtilbudsloven § 87

 1. § 87
  Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren
  1. 1) har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
  2. 2) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt,
  3. 3) ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og
  4. 4) har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.
 2. Stk. 2.
  Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold i riget efter stk. 1, nr. 4, ikke gælder for forældre, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.