Dagtilbudsloven § 85

  1. § 85
    Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning give et yderligere tilskud som søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning.
  2. Stk. 2.
    Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om søskendetilskud efter stk. 1.