Dagtilbudsloven § 56

 1. § 56
  Kommunalbestyrelsen kan ikke opsige børn, der er optaget i et fritidshjem efter § 52, stk. 2-4, medmindre kommunalbestyrelsen tilbyder et andet tilsvarende tilbud eller et andet relevant tilbud.
 2. Stk. 2.
  Private fritidshjem kan ikke opsige børn fra et privat fritidshjem, medmindre der er tale om ganske særlige tilfælde.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i fritidshjem efter § 52, stk. 2-4.
 4. Stk. 4.
  Private fritidshjem skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i institutionen.