Dagtilbudsloven § 19

 1. § 19
  Dagtilbud kan etableres som daginstitutioner.
 2. Stk. 2.
  Daginstitutioner kan drives af en eller flere kommuner som kommunal daginstitution.
 3. Stk. 3.
  Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som selvejende daginstitution. Reglerne i denne lov om selvejende daginstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.
 4. Stk. 4.
  Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som udliciterede daginstitutioner. Reglerne i denne lov om udliciterede daginstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.
 5. Stk. 5.
  Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Reglerne i denne lov om privatinstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.
 6. Stk. 6.
  Daginstitutioner, som drives efter stk. 2-5, kan bestå af flere enheder.