Dødsboskifteloven § 72

 1. § 72
  Krav ifølge gensidigt bebyrdende aftaler fra tiden mellem dødsfaldet og skifterettens afgørelse om insolvensbehandling stilles efter konkurslovens § 93, nr. 3, såfremt
  1. 1) en arbejdstager efter anmodning fra boet har udført arbejde for dette,
  2. 2) boet har benyttet en af afdøde lejet eller forpagtet fast ejendom,
  3. 3) boet har rådet således over en ydelse, der er overgivet efter dødsfaldet, og for hvilken der skal svares vederlag, at ydelsen ikke kan tilbageleveres i væsentligt uforandret stand, eller
  4. 4) fordringen eller kravet er godkendt af en midlertidig bobestyrer.