Konkursloven § 93

  1. § 93
    Forud for anden gæld betales i lige forhold:
    1. 1) Omkostninger ved konkursens indtræden.
    2. 2) Omkostninger ved boets behandling.
    3. 3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren.