Dødsboskifteloven § 65

  1. § 65
    Skifteretten skal på et hvilket som helst tidspunkt af bobehandlingen efter anmodning udlevere et bo til boudlæg, til privat skifte, til ægtefællen efter kapitel 13 eller til uskiftet bo, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Udleveringen kan betinges af, at der stilles sikkerhed for udgifterne ved den hidtidige behandling.
  2. Stk. 2.
    Bobestyreren underretter de kreditorer, der har krav på at opnå dækning i boet.