Dødsboskifteloven § 24

 1. § 24
  Et bo udleveres efter anmodning til uskiftet bo efter reglerne i arvelovens kapitel 4.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i § 26, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Reglerne i denne lov finder i øvrigt med de fornødne ændringer anvendelse ved behandling af sager om udlevering til uskiftet bo.
 4. Stk. 4.
  Ægtefællen skal senest i forbindelse med boets udlevering indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama i kapitel 20. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten.